ข้อมูลสมาชิก


มอเฟียส
นายร้อยรุ่นจบปี 57


...
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล กิตติศักดิ์   แก้วมี
ชื่อเล่น / ฉายา มอเฟียส
วัน / เดือน / ปี เกิด 17 มีนาคม 2533
อายุ 27 ปี 7 เดือน 6 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์
E - Mail
รุ่นจบปี 57
สถานะ ทำงานแล้ว
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา สตช.
ตำแหน่ง / สาขา
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ