ข้อมูลสมาชิก


จ่าโอ๊ะ
สมาชิกทั่วไป


สวัสดีครับ
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล ร.ต.ท.ธีรศักดิ์   รัตนสิริทิพย์ชัย
ชื่อเล่น / ฉายา จ่าโอ๊ะ
วัน / เดือน / ปี เกิด 26 มิถุนายน 2510
อายุ 52 ปี 3 เดือน 28 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ ส.ทล.1
จังหวัด ตาก
เบอร์โทรศัพท์ 0891137767
E - Mail phakhanong007@gmail.com
รุ่นจบปี สมาชิกทั่วไป
สถานะ ทำงานแล้ว
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา ส.ทล.1
ตำแหน่ง / สาขา รอง สว.
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ