ข้อมูลสมาชิก


ยุทธ
สมาชิกทั่วไป


ขอร่วมเป็นสมาชิกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวชาวสอบสวนครับ
คำนำหน้า เด็กชาย
ชื่อ-สกุล พ.ต.อ.ดร.ยุทธยา   ทองพิทักษ์
ชื่อเล่น / ฉายา ยุทธ
วัน / เดือน / ปี เกิด 07 มกราคม 2511
อายุ 51 ปี 9 เดือน 16 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ สภ.เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 089-5850758
E - Mail tyuttaya@yahoo.co.th
รุ่นจบปี สมาชิกทั่วไป
สถานะ ทำงานแล้ว
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา สภ.เมืองอุบลราชธานี
ตำแหน่ง / สาขา พงส.ผทค.หน.งานสอบสวน
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ