ข้อมูลสมาชิก


สิงโต
สมาชิกทั่วไป


ฝากเน้ือฝากตัวกับพี่ๆ น้องๆ ทุกคนด้วยครับ
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล เจริญชัย   จันทนชาติ
ชื่อเล่น / ฉายา สิงโต
วัน / เดือน / ปี เกิด 09 พฤศจิกายน 2511
อายุ 50 ปี 11 เดือน 14 วัน
เพศ หญิง
ที่อยู่ 114/5 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จังหวัด นครพนม
เบอร์โทรศัพท์ 0913143628
E - Mail charernchai_J@hotmail.com
รุ่นจบปี สมาชิกทั่วไป
สถานะ ทำงานแล้ว
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา สภ.ปลาปาก
ตำแหน่ง / สาขา พงส.ผนก
 


 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ