ข้อมูลสมาชิก


ตาเอ็ม
นายร้อยรุ่นจบปี 58


ยินด้วยครับ
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล กิติวัฒน์   สังข์สุวรรณ์
ชื่อเล่น / ฉายา ตาเอ็ม
วัน / เดือน / ปี เกิด 16 เมษายน 2531
อายุ 31 ปี 6 เดือน 7 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ ม3 ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด
จังหวัด ตรัง
เบอร์โทรศัพท์ 0827296264
E - Mail kittiwat 2012@hotmail.co.th
รุ่นจบปี 58
สถานะ กำลังศึกษาอยู่
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา รร นตร
ตำแหน่ง / สาขา
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ