ข้อมูลสมาชิก


เคน
นายร้อยรุ่นจบปี 37


- กอน.6 จร. - รอง สว.จร.ศูนย์การจราจรเชียงใหม่ - พงส. สภ.อ.พร้าว สภ.จอมทอง - สว.สป.สภ.เวียงหนองล่อง - สวป.สน.ท่าพระ - สวป.สน.บุคคโล ครับ
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล พ.ต.ท.คเณศ   กันทาลักษณ์
ชื่อเล่น / ฉายา เคน
วัน / เดือน / ปี เกิด 06 เมษายน 2510
อายุ 52 ปี 6 เดือน 17 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ สน.บุคคโล
จังหวัด กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์
E - Mail
รุ่นจบปี 37
สถานะ กำลังศึกษาอยู่
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา กอน.6 จร.
ตำแหน่ง / สาขา สวป.สน.บุคคโล
 


 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ