ข้อมูลสมาชิก


เอมมี่
สมาชิกทั่วไป


อยากมีเพื่อน เป็น กอส. รุ่นทั่ 33
คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-สกุล ร.ต.ท.หญิง อังคณา   ศิริคณินทร์
ชื่อเล่น / ฉายา เอมมี่
วัน / เดือน / ปี เกิด 07 สิงหาคม 2526
อายุ 36 ปี 2 เดือน 16 วัน
เพศ หญิง
ที่อยู่ ภ.1
จังหวัด กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 084-3842991
E - Mail aungknan@hotmail.com
รุ่นจบปี สมาชิกทั่วไป
สถานะ ทำงานแล้ว
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา บก.อก.ภ.1
ตำแหน่ง / สาขา นิติกร รอง สว.ฝอ.7
 


 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ