ข้อมูลสมาชิก


เอก
นายร้อยรุ่นจบปี 62


ระนอง
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล ธัญตุรงค์   วุฒิวงศ์
ชื่อเล่น / ฉายา เอก
วัน / เดือน / ปี เกิด 14 ธันวาคม 2555
อายุ 6 ปี 10 เดือน 9 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ สภปากน้ำ ระนอง
จังหวัด ระนอง
เบอร์โทรศัพท์ 0851696626
E - Mail Tevandara9@hotmail.com
รุ่นจบปี 62
สถานะ กำลังศึกษา+ทำงาน
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา สภปากนำ้ ระนอง
ตำแหน่ง / สาขา พงส
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ