ข้อมูลสมาชิก


เพ็ญ
นายร้อยรุ่นจบปี 50


ขอเป็นสมาชิกด้วยจ้า
คำนำหน้า เด็กชาย
ชื่อ-สกุล ร.ต.อ.หญิง สมจิตร   แสงโชติ
ชื่อเล่น / ฉายา เพ็ญ
วัน / เดือน / ปี เกิด 06 เมษายน 2514
อายุ 48 ปี 6 เดือน 17 วัน
เพศ หญิง
ที่อยู่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ 081-8929836
E - Mail ppen_435@hotmail.com
รุ่นจบปี 50
สถานะ กำลังศึกษา+ทำงาน
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา ราชภัฎสุราษ
ตำแหน่ง / สาขา นิติ
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ