ข้อมูลสมาชิก


เกรียง
นายร้อยรุ่นจบปี 42


ขอฝากตัวด้วยครับ
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล พ.ต.ท.เกรียงไกร   จำนงกิจ
ชื่อเล่น / ฉายา เกรียง
วัน / เดือน / ปี เกิด 16 กรกฏาคม 2513
อายุ 49 ปี 3 เดือน 7 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ 98 หมู่ 3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ 086-2355380
E - Mail Kiengkai_1@hotmail.com
รุ่นจบปี 42
สถานะ กำลังศึกษา+ทำงาน
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง / สาขา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ