ข้อมูลสมาชิก


มะนัส
นายร้อยรุ่นจบปี 48


กินซำบาย อยู่ซำบาย นอนซำบาย
คำนำหน้า นาย
ชื่อ-สกุล ร.ต.อ.นันท์มนัส   โพธิ์ศรี
ชื่อเล่น / ฉายา มะนัส
วัน / เดือน / ปี เกิด 10 เมษายน 2510
อายุ 52 ปี 6 เดือน 13 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ 405/12 หมู่ที่ 13 ต.ธาตุเชืงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
จังหวัด สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ 0860376045
E - Mail nunmanas31@hotmail.com
รุ่นจบปี 48
สถานะ กำลังศึกษาอยู่
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา สภ.ดงมะไฟ
ตำแหน่ง / สาขา นิติศาสตรบัณฑิต
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ