ข้อมูลสมาชิก


เกรียง
สมาชิกทั่วไป


ขอฝากเนื้อฝากตัวครับ
คำนำหน้า เด็กชาย
ชื่อ-สกุล พ.ต.ท.เกรียงไกร   จำนงกิจ
ชื่อเล่น / ฉายา เกรียง
วัน / เดือน / ปี เกิด 16 กรกฏาคม 2513
อายุ 47 ปี 11 เดือน 4 วัน
เพศ ชาย
ที่อยู่ 98 หมู่ 3 ต.รอบเมือง อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ 086-2355380
E - Mail Kiengkai1@Gmail.com
รุ่นจบปี สมาชิกทั่วไป
สถานะ ทำงานแล้ว
สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา ภ.จว.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง / สาขา สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
 
 
 
     
 

แสดงความคิดเห็น / ทักทาย

ข้อความ
 
ชื่อ